Hassas PCB İmalatı, Yüksek Frekanslı PCB, Yüksek Hızlı PCB, Standart PCB, Çok Katmanlı PCB ve PCB Montajı.
PCB Blogu
Yerleştirme, düzenleme ve rotasyondan EMC PCB tahta tasarımı çözün
PCB Blogu
Yerleştirme, düzenleme ve rotasyondan EMC PCB tahta tasarımı çözün

Yerleştirme, düzenleme ve rotasyondan EMC PCB tahta tasarımı çözün

2022-09-21
View:64
Author:iPCB

İçeri ...plama ... the seçim of kompDevam et.entler ve devre tyBiriarlama, Güzel. (PCB) tahta tyBiriarlama - Evet. Ayrıca a Çok önemli faktör İçeri elektromagnetik uyumlu. Bu... anahtar ... PCB EMC tyaniarlama - Evet. ... mİçeriimize the reakış bölge ve İzİçeri verİçeri the reakış yol ... flow İçeri the tyaniarlanmış yön. Ortak return şu vea sMMMMMMMMMMMMMMMorunlar come from cracks İçeri the referans uçak, değiştirme the referans uçak layer, ve the sİçeriyal akışıyor Geçir the bağlantı. Atlama kapyani- Evet.örler or kopyalama kapyani- Evet.örler May çözür Biraz Evet.runlar, Ama... the genel impedance of kapyani- Evet.örler, viyani, pads, ve izler olmalı. be düşünülmüştür. Bu... dersi Will tanıştırma EMC'ler PCB tahta tyaniarlama tekHayır.loji from 3 Askeler: PCB tahta layerİçerig strateji, layDışarı yetenekler ve fırlatma kurHepsiar.

1. PCB myania katlama stratej- Evet.i

Devre tahtyaniında devre tahtyaniındaki devre tahtyaniının katı ve süreç aracılığıyla kalıntısı Evet.runu çözmek içİçeri anahtar değildir. Güç çantyaniının geçici voltaj ya da yeryüzü uçağının etkilenmesİçerii sağlamak, güç çantyaniının kapatılmyaniını sağlamaktır. Bu... anahtar ... korumak the elektromagnetik alanlar of sİçeriyHepsier ve güç. Sİçeriyal yönlendirme Hayır.ktyaniından, güç ya da ...prak uçaklarının yanında tüm sİçeriyal izlerİçerii bir ya da birkaç katta yerleştirmek gerekir. Güç içİçeri iyi bir katlama stratej- Evet.i, güç katının yeryüzüne yakın olduğunu ve güç katının ve yeryüzünün aryaniındaki mesafesi mümkün olduğunca küçük, bu da "katlama" strateji deniyoruz. Aşa ğıda özellikle iyi bir PCB düzenleme stratej- Evet.i hakkında kDevam et.uşacağız.

1) Uçak katmanının projeksiyDevam et.u yeni uçak katmanının içİçeride olmalı. Eğer dönüş uçak katının projeksiyDevam et.u alanında değilse, dönüş alanının dışında sİçeriyal çizgiler olacak, bu da "kenar radyyaniyDevam et.u" Evet.rununa sebep olacak ve sİçeriyal dönüş alanının arttırılmyaniını sağlayacak ve farklı modu radyyaniyDevam et.u arttırılacak.

2) Yaklaşık düzenleme katlarının ayarlamasını önlemeye çalışın. Çünkü yakın düzenleme katlarındaki paralel sİçeriyal izleri sİçeriyal karıştırılmasına sebep olur. Eğer yakın düzenleme katlarından kaçınılmazsa, iki düzenleme katların arasındaki katın boşluğu uygun şekilde arttırılmalı ve düzenleme katların ve sİçeriyal döngülerİçeriİçeri arasındaki katın boşluğu azaltılmalı.

3) Uçak katları proje uçaklarının üstünlüğünden kaçınmasından kaçmalı. Çünkü projeksiyDevam et.lar karşılaştığında, katlar arasındaki birleşme kapas- Evet.esi, katlar arasındaki gürültüsü birbirİçerie birbirİçerie bağlanır.


2. Çoklu katı tahtası:

Saat frekansiyesi 5MHz'den fazla, ya da sİçeriyal yükselmesi zamanı 5ns'den daha az, sinyal döngüsü bölgesini iyi kDevam et.trol etmek için genellikle çok katı tahta tasarımı kullanmak gerekiyor. Çoklu katı tahtaları tasarladığında, bu prensipre dikkat vermelidir:

1) Anahtar yönlendirme katı (saat satırı, o...büs, arayüz sinyal çizgi, radyo frekansı çizgi, sinyal çizgi yeniden ayarlayın, çip seçim sinyal çizgi ve çeş- Evet.li kDevam et.trol sinyal çizgileri bulunduğu katı) tamamen yeryüzü uçağına yakın olmalı, en sevdiğinde iki yeryüzü uçakları arasında. Anahtar sinyal çizgileri genellikle güçlü radyasyDevam et. Yer uçağına yakın dönüşü sinyal dönüşünün bölgesini azaltır, radyasyDevam et. şiddetini azaltır veya karşılaşma yeteneğini geliştirir.

2) Güç uçağı yakın ...prak uçağıyla ilişkilendirilmeli (önemli değer 5H~20H). Güç uçağı geri dönüş yeryüzü uçağıyla ilişkilendirmek "kenar radyasyDevam et." sorunu etkili olarak bastırabilir. Ayrıca, kurulun (geniş kullanılan) ana çalışma güç uçağı, enerji kaynaklarının döngüsünü etkili olarak azaltmak için yeryüzü uçağının yakın yakınlığında olmalı.

3) Tahtanın TOP ve BOTTOM katlarının sinyal çizg- Evet.inin olmadığını kDevam et.trol edin. Eğer öyleyse, radyasyDevam et.unu uzaya bastırmak için iki uçak katı arasındaki yüksek frekans sinyalini yolla.

pcb tahtası

3. Tek katlı tahta ve çEğert katlı tahta tasarımı:

Tek katı tahtaların ve iki katı tahtaların tasarımı için anahtar sinyal hatlarının ve elektrik hatlarının tasarımına önemli dikkat vermelidir. Elektrik kayıtlarının alanını azaltmak için enerji kayıtlarının yakınında bir yer kabli olmalı. Tek katmanın anahtar sinyal çizgilerinin her iki tarafında "Kılavuz Temel Hatı" koyulmalı. ÇEğert katmanın anahtar sinyal hatlarının projeksiyDevam et. uça ğındaki büyük bir alan olmalı, ya da "Kılavuz Temel Hatı" bir katmanın tahtasının aynı şekilde tasarlanmalı. Anahtar sinyal çizginin her iki tarafındaki "koruma alanı" sinyal dönüş alanını bir tarafından azaltır ve sinyal çizginin ve diğer sinyal çizginin arasındaki karıştırmayı da engelleyebilir.


4. PCB tahta düzenleme yetenekleri

PCB tahtasının düzenini tasarladığında sinyal akışı yönünün doğru bir çizg- Evet.ine yerleştirme prensipi tamamen izlenmeli, ve arka ve ön dönüşü mümkün olduğunca kaçınmalıdır. Bu şekilde, sinyalin doğru bağlantısından kaçınılabilir ve sinyal kalitesi etkilenecek. Ayrıca devreler ve elektrDevam et.ik komp1ntler arasındaki karşılaşmayı ve bağlantısını engellemek için devreler yerleştirmesi ve komp1ntler düzenlemesi böyle prinsiplere uymalı:

1) Eğer arayüz tahtada "temiz ...prak" ile tasarlanılırsa, filtreme ve izolasyDevam et. aygıtları "temiz ...prak" ve çalışma yeri arasında izolasyon kemerine yerleştirilmeli. Bu, etkileri etkileyecek planar katı üzerinden birbirine bağlanmak veya izolasyon aygıtlarını engelleyecek. Ayrıca "temiz" olarak, filtreleme ve korumak aygıtlarından başka hiçbir aygıt yerleştirilemez.

2) Dijital devreler, analog devreler, yüksek hızlı ve düşük hızlı devreler arasındaki karşılaşmadan kaçınmak için bir çeşit modüler devreler aynı PCB tahtasında yerleştirildiğinde, yüksek hızlı devreler ve düşük hızlı devreler ayrılmalıdır. Ayrıca, devre tahtasında yüksek hızlı, orta hızlı ve düşük hızlı devreler aynı zamvea, arayüzünden dışarıda yayılan yüksek frekans devre sesini kaçırmak için.

3. Dönüş tahtasının enerji girdi limanının filtreli devresi filtreli çizginin tekrar bağlanmasını engellemek için arayüze yakın yerleştirilmeli.

4. Arayüz devresinin filtreleme, koruma ve izolasyon aygıtları arayüze yakın yerleştirilir ki bu koruma, filtreleme ve izolasyonun etkilerini etkileyebilir. Eğer... Orada. Öyle mi? İk- Evet.i de filtreleme ve koruion devres at the arayüz, the prensip of protection ilk ve Sonra... filtreleme gerekli be folloBizd. Çünkü koruma devresi dışarıdaki üst voltaj ve aşırı sıkıştırma için kullanılır. Eğer koruma devresi filtr devresinden sonra yerleştirilirse, filtr devresi fazla voltaj ve aşırı akımda iCalImpar edilecek. Ayrıca devrelerin girdi ve çıkış çizgileri birbirlerine bağlanıldığından dolayı filtreleme, izolasyon veya koruma etk- Evet.i zayıflatacak. Düzenleme sırasında filtr devresinin (filtr), izolasyon ve koruma devresinin birbirine bağlanmasını sağlayın.

5) Duyarlı devreler veya aygıtlar (reset devreler gibi, etc....) her tarafından en azından 1000 mil uzaktadır, özellikle tahta arayüzünün kenarı.

6) Enerji depolaması ve yüksek frekans filtr kapasiteleri yüksek ağımdaki döngü alanını azaltmak için birim devrelerinin yakınlarında veya büyük ağımdaki değişiklikler olan aygıtların yakınlarında yerleştirilmeli (güç modülünün giriş ve çıkış terminallerinin, hayranların ve relayların) yerleştirilmeli.

7) Filtre elementleri, filtreli devrelerin tekrar rahatsız edilmesini engellemek için tarafından yerleştirilmeli.

8) Kr- Evet.taller, kr- Evet.tal oscillatörler, relaylar, güç temizlerini değiştirmek, etc. gibi güçlü radyasyon aygıtları en azından bir masaüstü arayüz bağlantısından 100 mil uzaktadır. Bu şekilde, araştırmalar dışarıya doğrudan yayılabilir, ya da akışı dışarıya radyasyon etmek için dışarıdaki kablo üzerinde bağlanabilir.


5. PCB tahta yönetim kuralları

İçeri ...plama ... komponent seçion ve devre tasarlama, İyi yazılmış devre tahtası (PCB) düzeni - Evet. Ayrıca a Çok önemli fac...r in elektromagnetik uyumlu. Daha sonra the PCB tahta - Evet. an içeren komponent of the s- Evet.tem, geliştirme elektromagnetik uyumlu in the PCB tahta routing Will Hayır. impose ...plamaal maliyetler on the son ürün. Herkes gerekli Devam et in Zihin that a Zavallı. PCB laSen.t can Çünkü Daha fazla EMC Sorun.s daha fazla sil Onlar., ve in çok davalar, bile ekliyor filtrs ve komponentler Hayır. çözür Onlar.. Hadi. ... rekablo the Tüm tahta. Bu...reiçine, geliştirme Güzel. PCB tahta routing habBu. at the başlangıç - Evet. the yol ... Kaydet Para. Bu... takip ediyor Will tanıştırma Biraz general kurallar of PCB tahta fırlatma ve the tasarlama stratejiler of güç hatlar, Yer çizg- Evet. ve sinyal çizg- Evet.. Görünüşe göre ... Bunlar kurallar, geliştirirment ölçüler Öyle mi? teklEğer etti için tipik Bastırıldı devre tahta circuBu. of hava şartlar.

Name

Bölüm bölümünün rolü, PCB'nin aynı katında yakın çizgiler arasında karışık konuşma ve gürültü çEğertleştirmek. 3W belirlenmesi, tüm sinyaller (saat, video, ses, reset etc.) hattan 10. Şekil'de gösterilen çizgi ve kenara kadar çizgi ve kenara ayrılması gerektiğini söylüyor. Mherhangi biretik bağlantısını daha da azaltmak için, referans alanı diğer sinyal çizgiler tarafından oluşturduğu bağlantı sesini ayrılmak için anahtar sinyaçizgi yakın yerleştiriliyor.

2) Koruma ve shunt devre

Setting Yukarı shunt ve protection çizg- Evet. - Evet. a Çok etk- Evet.iive yol ... izolat ve protect kritik sinyals Böyle. as s- Evet.tem saat sinyals in a Hayır.- Evet.y çevre. PCB'deki paralel veya koruma çizgileri kritik sinyallerin çizgileri üzerinde yollanır. Güvenlik çizg- Evet.inin sadece diğer sinyal çizgileri tarafından oluşturduğu bağlantı akışını izole etmesi değil, aynı zamvea diğer sinyal çizgileriyle birleştirmekten kritik sinyalleri de izole ediyor. Sürekli bir çizgi ve korumalı çizgi arasındaki fark, çöplük çizgi bitirmek zorunda değildir (yere bağlı), ama korumalı çizginin her iki tarafı yere bağlı olmalı. Birleşme daha düşürmek için, çokatı PCB'deki koruma çizgileri her diğer bölüme yerleştirmek için bir yolla eklenebilir.

3) Güç kablo tasarımı

Bastırılmış devre tahtasının ağırlığına göre, döngü direksiyonunu azaltmak için güç hatının genişliğini arttırmaya çalışın. Aynı zamvea, güç hatının yönünü ve yeryüzünün veri iletişimi yönünde uyumlu oluşturun, bu da gürültü gücünü artırmaya yardım edecek. Tek panelde ya da çEğert panelde, eğer elektrik satırı çok uzun olursa, kapasitörleri her 3000 mil yere çıkarmalıdır ve kapasitörün değeri 10uF+1000pF olmalı.

4) Yer kablo tasarımı

Bu... prensipler of Yer kablo tasarlama Öyle mi?:

a. Analog ...praklardan ayrı dijital ...prak. Eğer devre tahtasında mantıklı devreler ve çizgi devreler varsa, mümkün olduğunca ayrılmalılar. Düşük frekans devresinin ...prakları mümkün olduğunca bir noktada paralel olarak yerleştirilmeli. Gerçek dönüşüm zor olduğunda, kısmı seride bağlanabilir ve sonra paralel olarak yerleştirilebilir. Yüksek frekans devresi seride birkaç noktada yerleştirilmeli, yeryüzü teli kısa ve kiralı olmalı, ve büyük alan ağ şeklinde yüksek frekans komponentlerin etrafında mümkün olduğunca yüksek frekans komponentlerinde kullanılmalı.

b. Yer kablosu mümkün olduğunca kalın olmalı. Yer kablosu çok küçük olursa, yeryüzü potansiyeli, şu vea bulunan değişikliklerle değişecektir ki bunun ant- Evet.es performansını azaltır. Bu yüzden, ...prak kablosu kalıntılı olmalı ki, basılı tahtada üç kez daha mümkün bir akışı geçebilir. Mümkün olursa, ...prak kablosu 2~3 mm'den fazla olmalı.

c. Yer kablosu kapalı bir döngü oluşturur. Yazılı tahtalar için sadece dijital devrelerden oluşturulmuş, yerleştirme devrelerin çoğu bir dönüşte ayarlanmıştır. Bu, gürültüsü karşı gücünü geliştirebilir.

5) Sinyal çizgi tasarlama

Öyle mi? anahtar sinyal hatlar, if the tahta has an içeri sinyal fırlatma layer, the anahtar sinyal hatlar Böyle. as saats Öyle mi? yold on the içer- Evet.inde layer, ve the fırlatma layer - Evet. tercih edilmiş. İçeri ...plama, the anahtar sinyal hatlar olmalı. Hayır. be routed aşağı the partition bölge, dahil the referans uçak boş Çünküd by vias ve pads, diğerw- Evet.e the sinyal loop bölge Will arttır. Ve the anahtar sinyal çizgi gerekli be â€137H;¥3H from the kenar of the referans uçak (H - Evet. the height of the çizgi from the referans uçak) ... baskı the kenar radyasyon etk- Evet.i. Öyle mi? Güçlü radyasyon sinyal hatlar Böyle. as saat hatlar, o...büs hatlar, ve radyo frekans hatlar, ve sensitive sinyal çizg- Evet. Böyle. as reset sinyal hatlar, Chip seç sinyal çizg- Evet., ve s- Evet.tem kontrol sinyals, Onlar gerekli be tutuldu uzak from the arayüz dışarı çıkıyor. sinyal çizg- Evet.. Bu...refore, the araştırma on the strong radiatd sinyal çizgi - Evet. önlemeed from Çeviri:Çeviri:being Birkaçd ... the dışarı çıkıyor. sinyal çizgi ve radiated ... the outYan; it - Evet. Ayrıca kaçıned that the dış araştırma brought in by the dışarı çıkıyor. sinyal çizgi of the arayüz is bağlanmış ... the sensitive sinyal çizgi, neden the sistem ... malfunction. Öyle mi? farklı sinyal hatlar, the Aynı layer, eşit uzunluğu, ve paralel hatlar gerekli be run ... Devam et the impedance sürekli, ve Orada. gerekli be no diğer hatlar arasında the farklı hatlar. Çünkü the ortak mod impedance of the farklı çift is Güvenli ... be eşit, Bu. karşılık yetenek can be geliştirird. Ackording ... the yukarıda fırlatma kurallar, the tipik Bastırıldı devre tahta devre of the hava conditionerStencils is geliştirildi ve iyileştirilmiş. İçeri general, if Sen. çalışma the tasarlama of the return yol in the last" "7 days fırlatma, you Will ve a şans of başarılı ve achieve the hedef of düşürme EMI radyasyon. Daha fazla, it is Hayır. gerekli ... harcama any Para ... değiştirme the fırlatma layer in the last" "7 days the gerçek fırlatma is performed. Öyle mi? is the pratik of PCB tahtası tasarlama ... geliştirir EMC.