Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Bảng PCB HDI

Bảng PCB HDI - Bảng mạch HDI page 1

Bảng PCB HDI

Bảng PCB HDI - Bảng mạch HDI page 1