Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Bảng PCB HDI

8L HDI 2+N+2 Bàn tay trên

Bảng PCB HDI

8L HDI 2+N+2 Bàn tay trên

8L HDI 2+N+2 Bàn tay trên

Mô hình:2+N+2 Phân Nhóm cơ động

Lớp: 8lớp

Vật liệu: TG170 FR4

Xây dựng (2+4+2 HDI PCB)

Dưới:0.8mm

Độ dày của đồng

Màu: xanh/ trắng

Cách xử lý mặt đất:Kim+OSP

Theo dõi Min- Space:3mil/3mil

phút cuối:lần cuối cùng

Comment=Chương trình Comment


Product Details Data Sheet

HDI là loại viết tắt của hệ thống mật độ cao. High density interconnection (HDI) manufacturing in bảng mạch (PCB) is a structural component formed by insulating material supplemented with conductor wiring. Khi in bảng mạchChúng được s ản xuất vào sản phẩm cuối, mạch tổng hợp, transistors (transistors, diodes), passive components (such as resistors, tụ điện, nối, Comment.) and various other electronic components will be installed on them. Với sự giúp đỡ của sự kết nối dây, kết nối điện tử tín hiệu và chức năng. Do đó, in bảng mạch là một dạng nền tảng cung cấp kết nối thành phần, dùng để thực hiện phương tiện phụ thuộc các bộ phận tiếp xúc.


Cấu trúc PCB 2+N+2 HDI

Cấu trúc PCB 2+N+2 HDI


Mô hình:2+N+2 Phân Nhóm cơ động

Lớp: 8lớp

Vật liệu: TG170 FR4

Xây dựng (2+4+2 HDI PCB)

Dưới:0.8mm

Độ dày của đồng

Màu: xanh/ trắng

Cách xử lý mặt đất:Kim+OSP

Theo dõi Min- Space:3mil/3mil

phút cuối:lần cuối cùng

Comment=Chương trình CommentFor PCB technical problems, iPCB knowledgeable support team is here to help you with every step. You can also request PCB quotation here. Please contact E-mail sales@ipcb.com

We will respond very quickly.