Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Công nghệ vi sóng

Công nghệ vi sóng - Nguồn của đốm kỹ thuật RF/Microwave page 1

Công nghệ vi sóng

Công nghệ vi sóng - Nguồn của đốm kỹ thuật RF/Microwave page 1