Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Công ty văn hóa

Công ty văn hóa

sứ mệnh IPCB

Lcóên kết nộcó thất và gcóao tiếp thế giới.

Cung cấp cho khách hàng chất lượng cao và thỏa mãn PCB công nghệ và giải pháp.


Khung cảnh iCB

Đầu tiên là chất lượng và năng động

Chính trực và cống hiến, chia sẻ, thắng lợi, ý nghĩa con người.


Triết lý quản lý IPCB

Người hướng dẫn rất nỗ lực đạt được: nhân loại, quy định, và hệ thống.


Tinh thần kinh doanh: toàn vẹn, cống hiến, cộng tác, thực dụng, sáng tạo và biết ơn.

Thành thật... là nền tảng, đối xử với người ta thành thật, có danh tiếng với sự tin tưởng, iPhone nhận chân thành như một nền tảng, và tự hào về sự trung thực.

Do tả... là tiêu chuẩn, một mức độ chuyên nghiệp cao và phong cách lao động khắc nghiệt là những tiêu chuẩn được theo thiển bởi iCB.

Hợp tác... là chìa khóa, sự hợp tác chân thành, mỗi người đều làm tốt nhất. Sự hợp tác chặt chẽ là chìa khóa để đảm bảo chất lượng và bảo hiểm dịch vụ của iCB.

Thú vị... là điều kiện cơ bản, mọi thứ bắt đầu từ thực tại và tìm kiếm sự thật từ sự thật. Chỉ có duy nhất: Kiên trì và Quyết tâm có thể vượt qua mọi khó khăn.

Nguồn sáng tạo... là linh hồn, sức sống và nguồn gốc của iPad.

Cảm ơn... Hãy dùng hành động của chúng tôi để đền đáp khách hàng và xã hội.

Văn hóa công ty ipbLanguage