Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Khả năng PCB tiêu chuẩn

KCharselect unicode block name

Khả năng PCB tiêu chuẩn

KCharselect unicode block name

Với kinh nghiệm sản xuất PCB gần chục năm, iPhone cung cấp cho khách hàng PCB chất cao và sản xuất PCB loại rẻ tiền hơn FR4.


Theo các thiết bị PCB và điều kiện sản xuất PCB, xưởng PCB, cấp quản lý, và cấp tiến trình sản xuất PCB của ICER, iPhone được tùy chỉnh làm cơ sở cho iCB mua hàng, kiểm tra hợp đồng và thiết kế kỹ thuật.

Để tìm thêm thông tin về kỹ năng PCB chuẩn, hãy nhắp vào "Bảng dữ liệu về khả năng của tiến trình tải về" để tải về tài liệu. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu có câu hỏi.

Công nghệ PCB chuẩn

KCharselect unicode block name