Hassas PCB İmalatı, Yüksek Frekanslı PCB, Yüksek Hızlı PCB, Standart PCB, Çok Katmanlı PCB ve PCB Montajı.
PCB Komponentleri

Profesyonel PCB komponenti Seslendirme hizmeti sağlayın

PCB Komponentleri

Profesyonel PCB komponenti Seslendirme hizmeti sağlayın

PCB Komponent bağımsız devre fonksİyi.yonu ve devre oluşturduğu temel bir birimdir.. Bu, kapasitörler için genel bir terim., dirençler, transistor, ve diğer elektronik aygıtlar. Elektronik komponentlerin, küçük makinelerin ve enstrümanların bir parçasıdır; genelde kullanılan elektronik komponentler dirençleri de, kapasitörler, potentiometersunit synonyms for matching user inputunit synonyms for matching user input, değiştirmeler, etc....... yaşamdaki her elektronik devre komponentlerden oluşur..


PCB Komponentleri direktörler, kapasitörler, indukatörler, potentiometrler, elektron tubalar, radyatörler, elektromekanik komponentler, bağlantılar, yarı yönetici diskretli cihazlar, elektro-akustik cihazlar, lazer cihazlar, elektronik görüntü cihazlar, optoeelektronik cihazlar, sensörler, elektrik temsiller, değiştirmeler, mikro özellikler Motors, elektronik dönüştürücüler dahil ediyor. Relisler, basılı devre tahtaları, integral devreler, çeşitli devreler, piezoelektrik, kristaller, quartz, keramik manyetik materyaller, basılı devreler için substratlar, elektronik fonksiyonel süreçler için özel materyaller, elektronik adhesive (grup) ürünler, elektronik kimyasal materyaller ve bölümler, etc.

Kıymetlere göre, PCB komponentleri tanımlaması Avrupa Birliği'nin CE sertifikasyonu, ABD'nin UL sertifikasyonu, Alman VDE, TUV ve Çin'in CQC sertifikasyonu ve diğer iç ve yabancı sertifikaları komponentlerin kalifikasyonunu sağlamak için.

PCB Komponentleri

PCBKomponentler

What are the common PCB Komponentleri?

Etkin komponentler (aktif komponentler) dahil edilir: chip (IC), hafıza chip (hafıza), diskret komponentler;

Pasyonel komponentler kapsantörler, dirençler, relaylar, oscillatörler, sensörler, düzeltme köprüsü, optoküpler, bağlantılar, çipler, füsler, indukatörler, değişiklikler, diodi, transistor, etc.;

Chip: İngilizce kısayılması IC'dir, ayrıca bir devre olarak bilinir. Bu, özel bir süreç kullanarak silikon substratı üzerindeki diğer komponentler, transistorlar, rezisterler, kapasiteler ve silikon substratları ile oluşturduğu bazı bir fonksiyondur.

Kapacitör: İki metal filminden oluşan bir komponent, birlikte yakın ve saldırıcı maddeler ile ayrılır. Kapacitörün özellikleri, genellikle doğru akışını bloklamak ve değişiklik akışını geçmek. Genelde, devrede "C" artı bir sayı gösterilir (örneğin, C21, 21 numaralı kapasitörü temsil ediyor).

Saldırganlar: devredeki dirençlerin ana fonksiyonları: şöhret, şu vea sınırlama, voltaj bölümü, biasing, etc., genelde "R" tarafından temsil edilen ve devredeki bir sayı (örneğin, R2 dirençli 2'yi temsil ediyor).

Induktör: Elektrik enerji manyetik alan enerjisine dönüştürebilecek ve manyetik alanda enerji depolayabilecek bir enerji deposu elementidir. Genelde kullanılan L sembolü, temel birimi Henry (H) ve milihenri (mH) genelde birim olarak kullanılır.

Relay: Relay bir elektrik kontrol cihazıdır. Aslında, büyük bir akışın operasyonunu kontrol etmek için küçük bir akışı kullanan "otomatik değiştirme" bir "otomatik". Devre otomatik ayarlama, güvenlik koruması ve dönüştürme devresinin rolünü oynuyor;

Oscillator: Tekrarlı elektronik sinyaller oluşturmak için kullanılan bir elektronik komponent (genelde sinus dalgalar veya kare dalgalar). Bu bir elektronik devre veya aygıt enerji dönüştürücü aygıtıdır. Doğru akışını belli bir frekans ile değiştirebilir. Onun oluşturduğu devre oscillatıcı devre denir;

Sensor: Bu bir keşfetme cihazı; ölçülü bilgileri elektrik sinyallerine veya bilgi yayınlama, işleme, depolama, görüntüle, kayıt ve kontrol ihtiyaçlarına uymak için gerekli diğer bilgi çıkışı formlarına dönüştürebilir. Temel görüntü fonksiyonuna göre, genelde on kategoriye bölünebilir: ısı hassas komponentler, fotosensitiv komponentler, gaz hassas komponentler, güç hassas komponentler, manyetik hassas komponentler, yorgunluk hassas komponentler, akustik komponentler, radyasyon hassas komponentler, renk hassas komponentler, Ve tadı duyarlı komponentler.

Tekrarlayıcı köprüsü: düzeltme tüpü bir kabukta kapatılır, düzeltme çalışmaları dioda'nın tek yönde yönetme principiyle tamamlanır ve değiştirme akışı direk akışına dönüştürüler;

Optocoupler: Elektrik sinyalleri göndermek için ışığı bir ortam olarak kullanın. İçeri ve çıkış elektrik sinyalleri üzerinde iyi bir izolasyon etkisi var ve geniş olarak dijital devrelerde kullanılır.

Bağlantıcı: genelde elektrik bağlantılara bağlı. İki aktif cihazı bağlayan bir cihaz, şu anda veya sinyalleri yayınlayan bir cihaz. Ortak bir çorap gibi;

Wafer: Genellikle arsenik (AS), aluminium (Al), gallium (Ga), indium (In), fosforus (P), nitrogen (N) ve strontium (Sr). LED'nin ışık yayılma komponenti LED'nin en çekirdek kısmı;

Induktör: Elektrik enerji manyetik enerjisine dönüştürebilecek ve onu depolayabilecek bir komponent. Ağımdaki değişiklikleri kesin. Prensip bir transformatöre benziyor;

Diode: Biryönlü yönetimi var ve genellikle devreleri düzeltmekte, keşfedilme devrelerinde, voltaj stabilize devrelerinde kullanılır ve geniş bir menzili uygulama sahiptir.

Triode: Ayrıca bir transistor olarak adlandırılmış, üç pin var, yani genellikle triode denir. Şimdiki genişletim fonksiyonu var ve değiştirme kontrolü, sinyal genişletilmesi gibi geniş kullanım menzili var.

PCB Komponentleri

PCBKomponentler

PCB masa komponentleri can be divided into active komponentler and passive components. Aktiv komponentler elektrik sinyalleri stimüle ve genişletilebilen komponentlere benziyor., oscillate, Enerji teslim edildiğinde şu anda veya enerji dağıtımı ve diğer aktif fonksiyonları kontrol eder ve hatta veri operasyonlarını ve işlemleri gerçekleştirir.. Etkin komponentler ne?? Genelde çeşitli tür transistorları içeriyor., Tümleşik devreler (ie IC), resim küvetleri, ekranlar, etc. Pasif komponentler aktif komponentlere bağlı.. Elektrik sinyallerine tutkusuz cevap verir ve heyecanlandırma gibi elektrik sinyallerine cevap veremez., amplifikasyon, ve oscillasyon. Böyle elektronik komponentler genellikle dirençleri dahil eder, kapasitörler, and induktörler.


PCB Komponentleri de aktif komponentlere ve pasif komponentlere bölünebilir. Bunu basit olarak söylemek için aktif bir komponent enerji sağlamak için enerji sağlamak için bir güç sağlaması gerektiğini gösterir ve içinde bir güç sağlaması var. Elektronlar, transistor ve integral devreler hepsi aktif komponentler. Pasif komponentler dış elektrik temsili olmadan kendi fonksiyonlarını anlayabilir. Örneğin, dirençler, kapasiteler, induktörler, etc., kendi fonksiyonlarını tamamlamak için devre üzerinde sinyal vardığı sürece kendilerine enerji sağlaması gerekmiyor.


Elektronik komponentlerin klasifikasyonu olarak aktif komponentler, aynı zamanda diskretli komponentlere ve iletişimli devrelere bölünebilir. Diskri komponentler, dirençler, kapasiteler ve induktorlar gibi tek bağımsız elektronik komponentlere yönlendiriyor. Tek bir fonksiyonu var ve en küçük birimde bulunuyor. Tümleşik bir devre diskretli komponentleri ve karmaşık fonksiyonlarla birleştirmek için birlikte bir elektronik komponenti oluşturur. Bu da devre fonksiyonları olan elektronik komponenti ve daha sofistikli çözüm süreci gerekiyor.


Devre tahtası komponentlerinde geçici komponentler devre komponentleri ve bağlantı komponentleri. Birkaç örnek ifade etmek için, dirençler, kapasitörler, induktörler, transformatörler, Relys, değiştirmeler, etc. ait devre komponentleri, and bağlantılar, soketler, kablo bağlanıyor, and Bastırılmış devre tahtaları belong to connect components. Görülebilir ki, devre komponentleri komponentleri bir devre yapısını oluşturmak için serilere bağlanıyor..


PCB tahta komponentlerini nasıl çözebilir? PCB'de SMD komponentlerini nasıl çözebilir?

Genelde konuşurken, çözüm patch komponentleri PCB komponentlerini ayarlama sürecidir - PCB komponentlerini çözmek - PCB temizleme sürecidir

Yakalama komponentlerinin el kanalım adımları - PCB temizleme ve düzeltme - patch komponentlerini düzeltme - birkaç pinle komponentler için bir pint üzerinde bir pint - birkaç pine ile komponentler için sabitlenmiş kanalım - kalan pinlerle karıştırma - daha fazla pinlerle patch çiplerini sürükleme - fazla sol çubuğunu silmek - PCB komponentlerinin karıştırıldığı yer temizlemek

As PCB and PCB Komponentler daha küçük ve daha preciz, Ellerini sağlamak daha zorlaşır. PCB components. Ellerini sağlamak bile imkansız. PCB, bir profesyonel PCB Bu işi tamamlamak için yaratıcılığı sağlayan komponentler gerekli.. iPCB gelişmiş PCB komponentler karıştırma ve SMT ekipmanları. Müşterilere profesyonel PCB komponentler karıştırma hizmetleri


PCB Komponentleri Seslendirme

Ipcb'in PCB komponentlerinden PCB komponentlerinden PCB komponentlerinden bir durak hizmeti sağlamak için profesyonel PCB komponentleri kaynak ekibi var.