Hassas PCB İmalatı, Yüksek Frekanslı PCB, Yüksek Hızlı PCB, Standart PCB, Çok Katmanlı PCB ve PCB Montajı.
PCB Blogu

PCB Blogu - PCB Tahta düzenini değiştirme güç temel noktaları

PCB Blogu

PCB Blogu - PCB Tahta düzenini değiştirme güç temel noktaları

PCB Tahta düzenini değiştirme güç temel noktaları

2022-08-04
View:153
Author:pcb

Değiştirme güç hediye P(C)B tahtyBiriı dizim - Evet. Bir önemli işlem İçeri ... geliştirme of güç hediye ürünler. İçeri çok davalar, a güç hediye Bu... - Evet. Mükemmel. tyBiriarlanmış Devam et. kağıt May Hayır. İş properly sıryaniında başlangıç Kom- Evet.yDevam et. Due ... çok sMMMMorunlar ile ... dizim of ... güç hediye PCB. Bu... temel Hayır.ktalar of değiştirme güç hediye PCB dizim Öyle mi? tartışıldı. İçeri detaylar, ve Biraz pratik PCB dizim örnekler Öyle mi? tarEğer edildi. İçeri sıra ... adapt ... ... hızlı değiştirme r- Evet.m of elektrDevam et.ik ürünler, ürün tyaniarlama mühsDevam et.a- Evet.ler Öyle mi? Daha fazla İçericlİçeried ... seç ACsubtractiDevam et.subtractiDevam et./DC adapter Bu... Öyle mi? kolay. ... satın alın İçeri ... pazar ve Kur çoklu setler of DC güç malzemeler directly Devam et. ... devre tahta of ... s- Evet.tem. Daha sDevam et.ra ... elektromagnetik araştırma üretildi by ... değiştirme güç hediye Will etkiler ... Hayır.rmal operyaniyDevam et. of Bu. elektrDevam et.ik ürünler, ... doğru dizim of ... güç hediye PCB dönüyor Çok önemli. Bu... dizim of ... değiştirme güç hediye PCB - Evet. tamamen uzakklı from ... dizim of ... dig- Evet.al devre PCB. İçeri dig- Evet.al devre dizim, çok dig- Evet.al Chips can Olur. o...matik ayarlanmış Geçir PCB tahta yazılım, ve ... bağlanıyor hatlar aryaniında Chips can Olur. o...matik bağlı Geçir PCB tahta yazılım. Bu... değiştirme güç hediye taşındı by o...matik tipler ayarlamyaniı Will Kesİçerilikle. Hayır. İş properly. Bu...reiçİçerie, planlar ihtiyacım var. ... ve a kesİçeri anlıyorum. of ... temel kurHepsiar of değiştirme güç hediye PCB dizim ve ... çalışıyor. prensip of değiştirme güç hediye.

PCB tahtası

1. Byani- Evet. Hayır.ktalar of PCB Tahta dizim of değiştirme güç hediye

1. 1 Kapac- Evet.ör yüksek frekans filtreme özellikleri

Elektrolytik kapyani- Evet.eleri genelde büyük kapyani- Evet.et ve büyük ekvivalent seri İçeridukatörü vardır. Çünkü rezDevam et.ans frekansı çok düşük, sadece düşük frekans filtresi içİçeri kullanılabilir. Tantalum kapyani- Evet.eleri genelde daha büyük kapyani- Evet.e ve daha küçük ekvivalent seri İçeridukatörü vardır. Bu yüzden rezDevam et.ans frekansiyDevam et.u elektrolit kapyaniitelerİçeriden daha yüksektir ve orta ve yüksek frekans filtröründe kullanılabilir. Keramik kapyaniitörlerİçeri kapyaniitesi ve ekvivalent seri İçeridukatörleri genellikle çok küçük, bu yüzden resDevam et.ans frekansiyDevam et.u elektrolitik kapyaniitörlerİçeri ve tantalum kapyaniitörlerİçeriİçeri üzerİçeriden çok yüksek ve yüksek frekans filtratörlerİçeride kullanılabilir. Küçük kapyaniitet keramik kapasitelerİçeriİçeri rezDevam et.ans frekansiyeti büyük kapasitet keramik kapasitelerinden daha yüksektir. Baygeç kapasitelerini seçirken, fazla yüksek kapasitetli keramik kapasiteleri seçilmez. Kapacitörlerin yüksek frekans özelliklerini geliştirmek için, uzakklı özellikleri olan çoklu kapasitör paralel olarak kullanılabilir. Görüntü 3, farklı özelliklerle birlikte birkaç kapasitör oluşturduğundan sDevam et.ra impedance geliştirmesinin etk- Evet.ini gösteriyor. Elektrik diziminin temel noktaları 1 Baygeç keramik kapasitörünün kapasitesi fazla büyük olmamalı ve parazit seri indukatörü mümkün olduğunca küçük olmalı. Parallel olarak birçok kapasitör kapasitörün yüksek frekans impedans özelliklerini geliştirebilir.

1. 2 Yüksek frekans filtreme özellikleri

Elektrik tasarımında indukatörün Cp'i mümkün olduğunca küçük kDevam et.trol edilmeli. Aynı zamvea, aynı induktans induktansının farklı kol yapıları yüzünden farklı Cp değerleri olacağını Olur.lirtmeli ve aynı induktansının induktansının iki farklı kol yapılarının altında farklı Cp değerleri olacağını Olur.lirtmeli. İndukatörün Olur.ş dönüşü sDevam et.raki şekilde yaralveı. Bu yıkanmış yapının Cp değeri dönüş kolunun ekvivalent paralel kapasitesinin 1/5'dir. İnduk...r'un 5 dönüşü bir kısıtlık diz- Evet.inde yaralı. Rüzgarlar 4 ve 5 rüzgarlar 1, 2, 3 arasında yerleştirildiği yerde, ve rüzgarlar 1 ve 5 arasında çok yakın bir araya geldiği yerde, bu yıkanmış yapılar tarafından üretilen Cp, 1 dönüş boğazının C değerinden iki kez daha fazlasıdır. İki induktörün Cp değerlerinin aynı induktör ile gerçekten birkaç kez farklı olduğunu görülebilir. İçeri yüksek frekans filtreleme, Eğer ... Cp değer of an induk...r - Evet. Ben de. büyükdictiDevam et.ary variant, yüksek frekans Ses Will Olur. kolayca bağlanmış directly ... ... yükle Geçir Cp. Böyle. an induk...r Ayrıca kayOlur.der. Bu. yüksek frekans filtreleme fDevam et.ksiyDevam et.. PCB tahtasında Vin farklı şekilde yüklemek için L tarafından yollanıyor. İçeriduktörün Cp'ini azaltmak için indukatörün iki Pinleri mümkün olduğunca uzak tutmalıdır. Vin'in pozitEğer köşesinden (RL) ve Vin'in negatif köşesinden mümkün olduğunca yakın olmalı, indukatörün parazitik paralel kapasitesi mümkün olduğunca küçük olmalı, ve indukatör Pinlerin parçalarının arasındaki mesafeyi daha fazlası olmalı.


1.3 Aynen yüzey

Elektromagnetik teor- Evet.indeki ayna yüzeyinin kDevam et.septi, tasarımcıların PCB dizini değiştirme güç tasarımına yönetmesi için çok faydalı olacak. DC akışı ...prak uça ğının üzerinde akıştığı sıralar. Bölümündeki dönüş DC akışı artık tüm biçimler üzerinde çok eşit dağıtılır. Yüksek frekans akışı aynı içinmasyDevam et. üzerinde geçtiğinde senaryo. Bu zamanlar, yerdeki değişiklik akışı sadece ...prağın ortasında akışlayabilir ve yer iki tarafında akışı yok. Yer uçak tasarımcıları yeryüzünde herhangi bir güç ya da sinyal izlerini yerleştirmeye çalışmalı. Yer katındaki uçuş bütün yüksek frekans döngüsünü yok ettiğinde devre güçlü elektromherhangi biretik dalga radyasyDevam et.u oluşturacak ve çevredeki elektrDevam et.ik aygıtların normal operasyDevam et.unu yok edecek. Kaçın yerleştirme herhangi bir güç or sinyal izler Devam et. ... Yer uçak.


1. 4 Yüksek frekans dönüşü

Elektrik temsilinde güç cihazlarından oluşan çok yüksek frekans döngüsü var. Eğer ♳ döngüsü doğru yönetmezse, güç teslimatının normal operasyDevam et.una büyük bir etk- Evet.i olacak. Yüksek frekans döngüsü tarafından oluşturduğu elektromagnetik dalga sesini azaltmak için döngünün alanı çok küçük kDevam et.trol edilmeli. Yüksek frekans döngüsü büyük bir bölge oluşturur ki, içinde ve dışında güçlü elektromagnet araştırmaları oluşturur. Aynı yüksek frekans akışı için, dönüş alanı çok küçük olmak için tasarlveığında dönüş içi ve dış elektromagnet alanları birbirini iptal eder ve bütün devre çok sessiz olacak. Yüksek frekans döngüsünün bölgesi mümkün olduğunca minimal olmalı.


1.5 Via ve Pad Placement

Çok tasarımcılar çok katı PCB tahtalarının altında bir sürü vial yerleştirmeyi sever. Bir...cak, yüksek frekans dönüş yoluna fazla yol koyMayı engellemek gerekir. Yoksa yerdeki yüksek frekans kaynakları iCalImpar edilecek. Eğer bazı vialar yüksek frekans a ğımdaki yolun üzerinde yerleştirilirse, yüksek frekans akışının düzgün geçmesi için vialar arasında bir uzay kalabilir. Yerleştirmek üzere yeryüzünde yüksek frekans akışlarının akışını bozmamalı ve tasarımcılar farklı bölge şekillerinin farklı seri incelemelerinin oluşturduğunu da bilmeliler. Baygeç kapasitörünün yerini de seri induktans değerini kabul ediyor. Bypass capaci...rs olmalı. Olur. keramik capaci...rs ile düşük impedance ve düşük ESL. Fakat yüksek kaliteli bir keramik kapasitörü PCB'de yanlış şekilde yerleştirilirse, yüksek frekans filtr fDevam et.ksiyDevam et.u yok eder.


1. 6 Güç DC çıkışı

Çoğu enerji değiştirme malzemeleri enerji temsilc- Evet.inin çıkış portlarından uzakta yükler var. Elektromagnetik aşağı rahatsızlığı ksDevam et.a- Evet.i ya da çevre elektrDevam et.ik aygıtların çıkış dönüşüne seOlur.p olan elektromagnetik aşağı rahatsızlığından kaçırmak için, çıkış elektrDevam et.ik dönüşünün alanını azaltmak için çok yakın olmalı.


1.7 S- Evet.tem tahtasında yer katlarının ayrılması

Yeni bir nesil elektronik ürünlerin s- Evet.temi analog devreler, dijital devreler ve elektrik temsil devreleri aynı zamvea değiştirecek. Elektrik tasarımının sesini duygusal analog ve dijital devrelere değiştirmek için, genelde farklı devrelerin yeryüzü uçaklarını ayırmak gerekir. Eğer çok katı PCB kullanılırsa, farklı devrelerin yeryüzü katları farklı PCB katları ile ayrılabilir. Eğer tüm ürün sadece bir ...prak katı varsa, çoklu katı PCB tahtasında yer katı ayrılması veya tek katı PCB tahtasında yeryüzü katı ayrılması olursa, farklı devrelerin yeryüzü katları tek bir nokta üzerinden değiştirme güç tasarımının yeryüzünde bağlanılması gerekir. S- Evet.tem tahtasında yedi farklı devre farklı yeryüzü uçakları gerekiyor ve farklı PCB tahtasının yeryüzü uçakları enerji alanı uça ğıyla tek noktadan bağlanıyor.


2. PCB dizini değiştirme güç temsili örnek

Tasarımcı elektrik devrelerin ve kontrol sinyal devrelerin komp1ntlerini bu devre diagram ında ayırabilir. Eğer tasarımcı elektrik temsilindeki bütün komp1ntleri dijital devre gibi davranırsa, sorun oldukça ciddi. Genelde elektrik teslimatının yüksek frekans akışının yolunu bilmek ve küçük sinyal kontrol devreleri ve elektrik devre komponentleri ve izleri arasında ayırmak gerekiyor. Genellikle konuşurken, enerji teslimatının enerji devresi genellikle giriş filtr kapasiteleri, çıkış filtr kapasiteleri, filtr indukatörleri ve üst ve düşük güç FET'leri içeriyor. Kontrol devresi genellikle PWMCommentComment kontrol çipi, bypass kapasitörü, bootstrap devri, Feedback voltaj bölücüsü dirençleri ve Feedback ödüllsonairme devri içeriyor.

2. 1 PCB hazırlığı elektrik kablosu

PCB'deki güç komponentlerin doğru yerleştirilmesi ve yönlsonairmesi tüm güç temsilinin doğru çalıştığını Olur.lirleyecek. Tasarımcılar ilk olarak elektrik aygıtlarını değiştirmek üzere voltaj ve şu ve a dalga içinmlarının anlaması gerekiyor. Şimdiki ve voltaj dalgaiçinms of a step-Aşağı değiştirme güç hediye güç devre komponent. İçeri filtr kapasitörü ((Cin)), üst sonu FET ((S1)) ve F-end FET ((S2)) ile yüksek frekans ve yüksek yüksek değerlerle değişiklik bir akışı oluşturduğundan dolayı, Cin-S1-S2 Bütün döngü alanı düşürmeli. Aynı zamvea S2, L tarafından oluşturduğu döngü alanı ve çıkış filtr kapasitörü (CDışarı) de küçük olmalı. Eğer tasarımcı bu kitapta tanımlanmış noktalara göre elektrik devreyi PCB yapmazsa, muhtemelen 19. net içinde elektrik temsili PCB'yi gösterir. PCB düzeninde birçok hata var: Çünkü Cin'in büyük bir ESL, Cin'in yüksek değeri Frekans filtreme yeteneği basitçe ortadan kayboluyor. İkinci olarak, Cin-S1-S2 ve S1-L(Cout) dönüşünün bölgesi çok büyük ve üretilen elektromagnet sesi enerji sağlığına ve periferik devrelerine büyük bir rahatsız yaratacak; Üçüncü, L patlaması Eğer çok yakınsa, Cp çok büyük olacak ve yüksek frekans filtreleme fonksiyonu azaltılacak; Dördüncüsü, Cout'ın lideri çok uzun, FSL'in çok büyük ve yüksek frekans filtreme hatını kayOlur.tmesine neden oluyor. Cin-S1-S2 ve S2- L- Cout döngülerinin bölgesi kontrol edildi. S1 kaynağının bağlantı noktası, S2 kaynağının ve L'in tek parçası bir bakra patlaması. Bu birlikte voltaj yüksek frekans olduğundan Olur.ri S1, S2 ve L birlikte çok yakın olmalı. L ve Cout arasındaki izler üzerinde yüksek yüksek frekans akışı yok olsa da, daha geniş izler DC impedansının kaybını azaltır ve enerj- Evet.in etkinliğini geliştirebilir. Eğer maliyetin izin verirse, elektrik tasarımı bir tarafta yeryüzü uça ğı olan iki tarafta PCB'de kullanılabilir, fakat yeryüzündeki güç ve sinyal hatlarını kaçırmak için dikkat verilmeli. Elektrik teslimatının yüksek frekans filtreme performansını geliştirmek için bir keramik kapasitörü enerji teslimatının girdi ve çıkış portlarına eklenir.


Güç kontrol devresinin 2. 2 PCB düzeni

Güç kontrol devresinin PCB tahtasının düzeni de çok önemlidir. Doğrusuz bir düzenleme enerji teslimatının çıkış voltasyonu sürükleyecek. Kontrol devresi, yüksek frekans AC döngüsünün ortasında değil, güç devresinin kenarına yerleştirilmeli. Baypass kapasitörü mümkün olduğunca Vcc ve ...prak Pins (((GND))) için yakın olmalı. Tekrar bölücü dirençleri de çip yakınlarında yerleştiriliyor. Bu... loop from ... Chip sürmek ... ... FET gerekli Ayrıca Olur. Kısa as Çok fazla as mümkün, ve ... sürmek devre loop from ... kontrol Chip ... ... üst ve aşağı FET gerekli Olur. as short as mümkün.


2. 3 Elektrik tasarımı PCB tasarımı örnek 1 değiştirme

Düşük maliyetli PWM denetleyici (Semtech model SCIIO4A) bu elektrik temsilinde kullanılır. PCB tahtasının a şağıdaki katı tam bir yeryüzü uçağıdır. Bu PCB'deki güç uçağı ve kontrol uçağı arasında ayrılma yok. Elektrik tasarımının enerji devresinin (PCB tahtasının üst sol tarafından) giriş filtr kapasiteleri (C1, (C2),), S1, S2, (L1) ve çıkış filtr kapasiteleri (C10, C11, C12, C13) ile giriş soketinden oluşan oluşur. SC1104A PCB tahtasının aşağı sol tarafından yerleştirilir. Elektrik devreleri yeryüzündeki kontrol devrelerinden geçmediğinden dolayı kontrol devrelerini elektrik devrelerinden ayırmak gerekmiyor. Eğer giriş soketi PCB tahtasının aşağı sol tarafında yeryüzündeki kontrol devrelerinden doğrudan geçecek ve ik- Evet.ini ayırmak gerekiyor.


2. 4 Güç temsili PCB düzeni örnek 2 değiştirme

Başka bir adım aşağı değiştirme güç temsili, güç temsili 12V girdi voltajı 3.3V çıkış voltajına dönüştürebilir ve çıkış akışı 3A'ye ulaşabilir. Bütünleştirilmiş güç denetleyici (Semtech model SC4519) bu güç temsilinde kullanılır. Bu tür kontrolör güç kontrolörü çipinde bir elektrik tüpünü integre eder. Böyle bir elektrik temsili çok basit ve özellikle taşınabilir DVD oyuncuları, ADSL ve üst kutuları gibi tüketici elektronik ürünler için uygun. Önceki örnekte, bu basit enerji temsili için, aşağıdaki noktalar da PCB düzeninde ilgilenmelidir.

1) Girdi filtr kapasitörü (((C3))), SC4519'nin temel pipin (GND) ile D2 küçük olmalı. Bu da C3 ve D2 SC4519'e çok yakın olmalı.

2) Bölünebilir elektrik devre yeryüzü uçakları ve devre yeryüzü uçakları kullanabilir. Elektrik alanı katına bağlanmış komponentler giriş soketi ((VIN)), çıkış soketi ((Ses)), giriş filtrü kapasitörü (C3), çıkış filtr kapasitörü (C2), D2, SC4519 dahil. Kontrol alanına bağlanmış komponentler çıkış voltaj bölücü rez- Evet.terleri (R1, R2), geri dönüş kompansyonu devreleri (R3, C4, C3,), soketleri ((EN)), ve sinkronizasyon soketleri ((SYNC)) dahil ederler.

3) Ekle a delik yakın ... Yering pin of SC4519 ... bağlan ... Yering layer of ... güç devre ile ... Yering layer of ... kontrol sinyal devre at a tek nokta. Bu... dizim diagram of ... üst layer of ... güç hediye PCB tahtası. İçeri sıra ... kolaylaştırma ... okuyucu altındastveing, ... güç Yer uçak ve ... kontrol sinyal Yer uçak Öyle mi? temsil edildi by farklı renkler. Burada. ... input sokets Öyle mi? yerleştirildi on ... ...p of ... PCB, ve ... output sokets Öyle mi? yerd on ... bot...m of ... PCB. Bu... filter induk...r (L1) - Evet. yerleştirildi on ... Sol Yan of ... PCB tahtası ve kapat ... ... güç Yer uçak, while ... Feedback ödüllendirme devre (R3, C4, C5), Ne? - Evet. Daha fazla iCalImpsas ... Ses, - Evet. yerleştirildi on ... sağ Yan of ... PCB tahtası ve kapat ... ... kontrol sinyal Yer uçak. D2 - Evet. Çok kapat ... Pins 3 ve 4 of SC4519. Bu... dizim diagram of ... aşağı layer of ... güç PCB tahtası.