Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

table>

Hệ thống chất lượngHệ thống chất lượng

* Hoa qua là chính: chứng: và chất quản lý system.
* Phòng và Điều bởi kĩ thiết kế trước sản xuất.
* Chuẩn sản xuất Name Điều.
* Tuyệt sản phẩm chất system.
* Được. thử bao gồm Comment và điện 100% thử.
* Cao điện / Chuẩn / Sab Phần / Bán

Xét nghiệm độ sốc nhiệt/ độ Độ bền bỉ/ Độ cách ly, v.v.


Chính sách chất lượng:
Cầm. là quality as là chính Ngầm điểm, Khởi đầu từ là chi tiết, là sản xuất cao Name, cung là thỏa sản phẩm và là dịch cho là Khách.


Mục tiêu chất lượng:
- Chấm câu Giao giá: 100%
- Sản hoàn hảo giá: 98%
- Được. kiểm giá của xong Hàng: Language


Mục tiêu dịch:
- Khách độ: Language.9%
- Khách khiếu nại/quay Tốc độ:.Name/0.5%
- Khách khiếu nại :
- Hành giờ: bên trong 1 giờ; Màu: giờ: bên trong 4 giờ


Kiểm tra tài liệu:
Hành chi tiết kĩ kiểm của Khách Thông, phá

vấn đề thời gian và đưa ra những gợi ý hợp lý.


Kiểm tra sản xuất:
- Bắn! vải kiểm - đủ kho, không đủ return
- Description Jig thử - Gởi to liên quan Bộ đủ, bị từ return
- Sản Name kiểm - là sản phẩm của mỗi Name là đủ trước

tham gia tiến trình kế tiếp, và người giám sát tuần tra được thêm vào


Chuẩn chấp nhận:
- Comment Standard(
PCB AQL)239; 188; 55;

IPC-60018A(Bảng tần số caomức chấp nhận)239; 188; 55;

-GJB326A-6(Chuẩn quân đội)


Hệ thống chứng nhận