Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.
khả năng Rigid-Flex

Công nghệ máy cứng

khả năng Rigid-Flex

Công nghệ máy cứng