Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.

Units Conversion

Fill in one blank, and it can be changed to other units automatically within one column.

You can copy it by clicking.

Tension

Length

Thickness

Area

Pressure

Area

Remove data

Mô tả đổi đơn vị


Dài Robotconversion

Length RobotThường dùng trong ngành công nghiệp PCB: m, mm, ft, mm, Mili. Máy ảnhTam:


Chuyển đổi đơn vị lượng

PCB thường sử dụng u"như đơn vị độ dày của vàng, độ dày vàng chuẩn là 1u", và độ dày mạ vàng tối đa của iCB là 120u".

Oz là thân độ dày của đồng trong PCB, 1ozo Hồi còn vai 35um, 1ozo là độ dày của 1kg đồng rải trên một khu vực đồng vuông.