Chính xác sản xuất PCB, PCB tần số cao, PCB cao tốc, PCB chuẩn, PCB đa lớp và PCB.
Nhà máy dịch vụ tùy chỉnh PCB & PCBA đáng tin cậy nhất.

Sơ đồ website

ICER Nhà sản xuất khuếch đại PCB


Sản phẩm pcb

vi sóng pcb | chê bám | PCB chuẩn | Name=Game thẻ Name| máy móc cứng | Màu nền | máy móc nhiều lớp | Máy móc đặc biệt| lắp ghép pcb

khả năng pcb

PCB tần số cao | máy móc cứng | Adar II | chuẩn pcb

Công nghệ pcb

mảnh đời | khòa phủ

nguyên mẫu pcb

Nhà sản xuất pcb | nguyên mẫu pcb | sản xuất pcb | bảng pcb | mạch điện lai | mảnh mềm cứng | vi sóng pcb

lắp ghép pcb

Thiết kế pcb | bố trí pcb | lắp ghép pcb | Name=NmapfeDescription

khoảng ipbLanguage

khoảng ipbLanguage | Văn hóa công ty | Thiết bị pcb | Kiểm soát chất lượng | Comment | Nhân lực | liên lạc trước

blog của pcb

chê bám | Tin chính tả Keywords | Công nghệ pcb | Công nghệ lò vi sóng | PCBA Tech
Ghi chú bảo vệ cá nhân


Nói chung, nếu bạn chỉ ghé qua trang web của chúng tôi mà không đăng ký hay đăng nhập, bạn có thể duyệt qua trang web của chúng tôi mà không cung cấp thông tin nào khác ngoài những thông tin nhận dạng không cá nhân tự động được máy tính thu thập bởi máy phục vụ web. Lịch trình phục vụ web của chúng tôi tự động thu thập các tên miền và một số dữ liệu liên quan (như địa chỉ IP hay mã số thiết bị) của những vị khách website của chúng tôi. Thông tin này được dùng để đo số lần thăm, thời gian trung bình dành trên trang Mạng của IPCB, các trang đã xem và thông tin sử dụng trang web. Chúng tôi dùng thông tin này để đáp ứng yêu cầu pháp luật hay quy định; duy trì an ninh và toàn vẹn trang web của chúng ta; đọc dùng trang web của chúng ta; cải thiện nội dung của website; và hiển thị và thông báo quảng cáo. Thông tin này sẽ không được giữ hay dùng theo một hình thức giúp chúng ta nhận diện trực tiếp các vị khách trên trang web. Chúng ta có thể dùng cookie để lấy thông tin này.


Sự riêng tư là quyền quan trọng. Việc cung cấp thông tin cá nhân của ông cho chúng tôi dựa trên niềm tin vào chúng tôi, và chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của ông một cách có trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng thông tin ông cung cấp chỉ có thể được dùng để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển một hệ thống giữ bí mật thông tin cá nhân trực tuyến để bảo vệ thông tin cá nhân.


Bản tóm tắt về hệ thống giữ bí mật thông tin cá nhân là như sau: Bạn có thể tìm kiếm thông tin ẩn danh. Trước khi yêu cầu ông cung cấp thông tin liên quan, chúng tôi sẽ giải thích mục đích của thông tin này. Một vài địa điểm cần đăng ký để tham gia. Trong tình huống bình thường, loại đăng ký này chỉ yêu cầu bạn cung cấp một địa chỉ email và một số thông tin cơ bản như công việc và vị trí của bạn. Đôi khi chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi làm vậy để chúng tôi có thể hiểu rõ nhu cầu của các bạn hơn để cung cấp dịch vụ hiệu quả. Những thông tin thu được trên trang web có tên, địa chỉ và số điện thoại. Anh có quyền quyết định không chấp nhận bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi.


Chúng tôi sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo vệ sự riêng tư. Bất cứ khi nào ông cung cấp thông tin nhạy cảm, chúng tôi sẽ có những biện pháp hợp lý để bảo vệ những thông tin nhạy cảm của ông, và chúng tôi cũng sẽ có biện pháp an to àn hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân. Trừ khi theo luật pháp hay quy định bắt buộc của chính phủ, chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho bất kỳ người nào không liên quan (cả công ty hay cá nhân) mà không có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cụ thể hoặc cung cấp vài món hàng cho bạn, chúng tôi cần phải cung cấp tên và địa chỉ của bạn cho một người thứ ba như một công ty vận chuyển.


Trang web của chúng tôi sẽ cung cấp đường dẫn đến các trang web. Vì chúng tôi không thể kiểm soát các trang web này, chúng tôi đề nghị bạn xem cẩn thận hệ thống giữ bí mật thông tin cá nhân của các website đó.